Aanpak en Borging

Aanpak en Borging

Bewezen resultaatverbetering
Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring met commerciële verbetertrajecten met als uiteindelijk doel te komen tot een resultaatsverbetering. Dit heeft binnen diverse marktsegmenten tot bewezen resultaten geleid. Deze ervaring heeft tot een unieke combinatie van dienstverlening geleid die door onze klanten als praktisch en resultaatgericht worden ervaren. Hierbij streven wij naar een langdurige samenwerking met onze klanten. Onze professionals, allen met meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied, kenmerken zich door hun professionele, gedreven en samenwerking gerichte aanpak om snel tot resultaat bij hun klanten te komen.

Een complete verbetering
Onze aanpak kenmerkt zicht door te werken aan structurele verbeteringen van de medewerkers en hun managers, het verbeteren van de samenwerking binnen verkoop teams, het ondersteunen op het coachen van de medewerkers en teams door de managers, het adviseren van de management teams van onze klanten, verbeteringen op het proces van verkoop te ondersteunen en het begeleiden van belangrijke “must win deals”.

Channel en partner organisaties
Voor leveranciers die met een channel of partner organisatie hun producten en diensten in de markt zetten heeft S&CI een specifieke aanpak ontwikkeld die er voor zorgt dat er een betere samenwerking tussen de leverancier, partners en hun verkoop teams ontstaat. Tevens zorgt de aanpak voor een betere controle en sturing op de business van de betreffende partner, een verbetering van de mensen en managers binnen betrokken bedrijven met meer voorspelbare omzet groei.

Concrete afspraken
Wij hebben een groot vertrouwen in onze bewezen aanpak wat zich dan ook vertaald in concrete resultaat afspraken met onze klanten. Hierbij maken wij onze tariefstelling afhankelijk van het te behalen resultaat. S&CI gaat voor een gezamenlijk bewezen resultaat en een langdurige samenwerking met onze klanten.